výťahy Martin

dodávka, servis, modernizácia a revízie výťahov za férové ceny
v Martine

VÝŤAHY MARTIN

Mnoho výťahov už vykazuje známky zvýšeného opotrebenia. Časté poruchy, nepravidelný chod, hlučnosť, nespoľahlivosť spolu prinášajú zvýšené náklady na údržbu a servis. V taktomto prípade môže Výmena výťahu priniesť zmenu všetkých starých častí výťahu. Súčasťou dodávky popri samotnej technológii výťahu je aj opláštenie výťahovej šachty, úprava zábradlia a schodiska a stavebné úpravy strojovne a priehlbne výťahu.

Nové, moderné výťahové stroje zvýšia rýchlosť Vašej prepravy až o 30 % pri nižšom odbere elektrickej energie a zásadne zníženej hlučnosti.

Vybudovaním novej stanice výťahu zlepšíme nastupovanie starším obyvateľom, zdravotne postihnutým a mamičkám s kočíkmi. Opláštením výťahovej šachty sa zvýši čistota vchodu a zníži akustický hluk výťahu.

 

Servis výťahov:

 

SPOĽAHLIVÁ DODÁVKA, SERVIS, MODERNIZÁCIA A REVÍZIE VÝŤAHOV

Kvalitu služieb, ktorú Vám poskytujeme, dokazujú dlhoročné skúsenosti a množstvo spokojných zákazníkov.

Používame iba prvky a komponenty najvyššej kvality.

 

výťahy Martin

SERVIS VÝŤAHOV MARTIN

Venujeme veľkú pozornosť rozsahu a kvalite servisu. Naši pracovníci sú vedení ku kvalitne vykonávanému servisu. Kvalitu vykonávaného servisu pravidelne kontrolujeme a taktiež pravidelne servisných pracovníkov školíme. Vzhľadom na jedinečnú koncepciu nášho servisu vieme poskytnúť servis najvyššej kvality a taktiež veľmi rýchly nástup na poruchu výťahu.

Naša vyprosťovacia služba je Vám k dispozicií 24 hodín denne 7 dní v týždni. Príchod na vyprostenie z výťahu je do 30 minút od nahlásenia a príchod na poruchu výťahu je do 120 minút od nahlásenia. Zvyčajne sú naši pracovníci na poruche aj skôr.

 

Kontaktujte nás